Connect with us

About

วัตถุประสงค์

AppleForward ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำการรวบรวมและนำเสนอข่าวสาร บทความ และเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Apple

ทำไมต้อง AppleForward

Apple มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมาย ซึ่งทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปหรือพูดอีกความหมายก็คือช่วยให้ชีวิตเรามีความสะดวกสบายและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จึงนำคำว่า forward มารวมกับคำว่า Apple ทำให้ได้เป็นชื่อ AppleForward นั่นเอง

To Top