Connect with us

Apple

Apple, Google, Microsoft และ Mozilla ร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานของส่วนต่อขยายบนเบราว์เซอร์

Apple, Google, Microsoft และ Mozilla ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานส่วนต่อขยายของเบราว์เซอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้บนทุกแพลตฟอร์ม

Apple, Google, Microsoft และ Mozilla ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานส่วนต่อขยายของเบราว์เซอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้บนทุกแพลตฟอร์ม

CNET รายงานว่าทั้ง 4 บริษัทได้ทำการลงนามความร่วมมือในกลุ่มที่มีชื่อว่า WebExtensions Community Group (WECG) เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับส่วนต่อขยายของเว็ปเบราว์เซอร์ โดยมีการสร้างข้อกำหนดของส่วนต่อขยาย, API, รูปแบบการขออนุญาต รวมถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของส่วนต่อขยายด้วย

โดยหากทำสำเร็จ ผู้พัฒนาจะมีเครื่องมือในการพัฒนาส่วนต่อขยายที่จะสามารถใช้งานได้ทั้งหมดบน Safari (Apple), Chrome (Google), Edge (Microsoft) และ Firefox (Mozilla)

อย่างไรก็ตามทั้ง 4 บริษัทไม่ได้ลงนามในการสร้างร้านค้าของส่วนต่อขยายนี้ โดยเบราว์เซอร์แต่ละตัวจะยังคงมีร้านค้าสำหรับส่วนต่อขยายของตัวเองอยู่ เพื่อที่แต่ละบริษัทยังใช้นโยบาย, รีวิว และระบบให้คะแนนที่เป็นอิสระต่อกัน

นอกจากนี้กลุ่ม WECG ยังมีความสนใจและเปิดรับเบาร์เซอร์อื่นๆให้เข้าร่วมด้วยหากว่ามีความสนใจ

ที่มา – 9to5Google

Click to comment
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
To Top