Connect with us

Instagram

Instagram ทดสอบระบบสมัครสมาชิกรายเดือน เพื่อเข้าถึงคอนเทนต์พิเศษจากเหล่าครีเอเตอร์

Instagram ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ระบบสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคอนเทนต์สุดพิเศษไม่ว่าจะเป็น Live หรือสตอรี่พิเศษจากเหล่าครีเอเตอร์ที่เราสมัครสมาชิกได้

Instagram ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ระบบสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคอนเทนต์สุดพิเศษไม่ว่าจะเป็น Live หรือสตอรี่พิเศษจากเหล่าครีเอเตอร์ที่เราสมัครสมาชิกได้

โดยฟีเจอร์ดังกล่าวนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เหล่าครีเอเตอร์สามารถสร้างรายได้จากผู้ติดตามของพวกเขาได้ รวมถึงเหล่าครีเตอร์ยังสามารถโพสต์สตอรี่หรือ Live สุดพิเศษที่จะมีเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเห็นเท่านั้นได้อีกด้วย

เหล่าครีเตอร์สามารถตั้งราคาสมาชิกรายเดือนของตัวเองได้ตั้งแต่ $0.99 ไปจนถึง $9.99 และในตอนนี้ก็จะได้รับเงินเต็มจำนวนด้วยหลังจากที่ทาง Meta ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมไปจนถึง 2023

อย่างไรก็ตามฟีเจอร์ดังกล่าวนี้ยังอยู่ในช่วงทดสอบเท่านั้นโดยในตอนนี้มีครีเอเตอร์เพียง 10 คนจากสหรัฐฯเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวได้ก่อนที่จะขยายฟีเจอร์ดังกล่าวออกไปยังคนอื่นๆ

ที่มา – MacRumors

Click to comment
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
To Top