Connect with us

Netflix

Netflix ขึ้นราคาในประเทศสหรัฐฯและแคนาดาสูงสุด $2 ส่วนในประเทศไทยคงราคาเดิมอยู่

Netflix สตรีมมิ่งยอดนิยมที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีได้ประกาศขึ้นราคาแล้วในสหรัฐฯและแคนาดาสูงสุดถึง 2 ดอลลาร์หรือประมาณ 60 บาทต่อเดือน

Netflix สตรีมมิ่งยอดนิยมที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีได้ประกาศขึ้นราคาแล้วในสหรัฐฯและแคนาดาสูงสุดถึง 2 ดอลลาร์หรือประมาณ 60 บาทต่อเดือน

โดยราคาใหม่ของแต่ละแผนในสหรัฐฯและแคนาดามีดังนี้

  • แผนพื้นฐาน: 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน (เพิ่มจาก 8.99 ดอลลาร์)
  • แผนมาตรฐาน: 15.49 ดอลลาร์ต่อเดือน (เพิ่มจาก 13.99 ดอลลาร์)
  • แผนพรีเมียม: 19.99 ดอลลาร์ต่อเดือน (เพิ่มจาก 17.99 ดอลลาร์)

Netflix เผยว่าราคาใหม่นี้มีผลกับสมาชิกที่จะสมัครใช้บริการใหม่ในทันทีแต่สมาชิกในปัจจุบันจะยังไม่มีการปรับราคาเพิ่ม ซึ่งทาง Netflix จะแจ้งสมาชิกในปัจจุบัน 30 วันก่อนหากมีการปรับเป็นราคาใหม่

การปรับราคาในครั้งนี้ส่งผลให้ Netflix หุ้นขึ้นทันที 3% เมื่อมีการประกาศออกมา

อย่างไรก็ตามการปรับราคานี้เกิดขึ้นเพียงแค่ในสหรัฐฯและแคนาดาเท่านั้น ราคาในประเทศไทยยังคงเป็นแบบเดิมอยู่ซึ่งก็ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีการปรับขึ้นตามๆกันก็ได้

ที่มา – MacRumors

Click to comment
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
To Top